DİJİTAL MEDYA PAZARLAMA, STRATEJİ VE UYGULAMALARI

AMAÇ: 21. yüzyılda artan küresel ve yerel rekabet koşullarında, başarılı satış hedeflerini gerçekleştirmek için müşteri odaklı pazarlama yönetimi yaklaşımına göre hazırlanan stratejileri uygulamak gerekmektedir.

Günümüzde hızla yaşanan ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeler makro düzeyde yeni bir dünya düzeninin oluşumunu gündeme getirirken, mikro düzeyde işletmeler açısından yeni fırsatların doğmasına ve bu fırsatları değerlendirebilmek için de yeni stratejiler geliştirmeyi bir zorunluluk haline getirmektedir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda yerel pazarların doygunluğa ulaşması, tüketici tercihlerinde homojenleşme eğiliminin artması, ekonomide uzmanlaşma ve özellikli mal ve hizmet sunumunun yükselmesi, tüketici tatmininde kalite beklentilerinin artması işletmelerin pazarlama politika ve stratejilerini bu gelişmelerle uyumlu bir yapısallığa doğru itmektedir.


Eğitimin adı              : “21. Yüzyılda Rekabet Avantajı Oluşturmada Müşteri Odaklı ; Pazarlama Strateji Ve Uygulamaları”

Eğitimci                     :  Prof. Dr. Serdar PİRTİNİ-   (BİRUNİ EDO)Prof.Dr.Serdar PİRTİNİ

Eğitim Saati              : 25 saat (toplam 5 gün)

Katılımcı Profili         : Pazarlama ve satış organizasyonu çalışan ve yöneticileri.

Eğitim Bedeline Dahil Olanlar: Eğitmen Ücreti, ulaşım, konaklama ve eğitim dokümanları dahildir. Eğitim sonunda katılımcılara, sertifika belgesi verilecektir.

 

VERİLECEK EĞİTİMLER VE EĞİTİM İÇERİĞİ;

Ders 1

Yüzyılda İşletme Yönetiminde Müşteri Odaklı Pazarlama İlke ve Stratejileri

1- 21. Yüzyılda İşletmelerde Değişim, Küreselleşme ve Vizyon Geliştirme

2- 21. Yüzyıla Uygun Kurum Kültürünün Oluşturulması ve Değişim Yönetimi

3- İşletme Yönetimi Açısından Pazarlama Fonksiyonu ve Önemli Özellikleri

 Ders 2

Yüzyılda Rekabetçi Pazarlama Planlaması ve Müşteri Odaklı Pazarlama Modelleri

1-İşletmelerde Kısa ve Uzun Dönemli Rekabetçi Pazarlama Planlarının Hazırlanması

2-Çağdaş Yönetim Teknikleri ile Stratejik Pazarlama Yönetimi İlişkisi

3-Yeni Ekonomiyi Yakalamak İçin Stratejik Pazarlamanın Kuralları

Ders 3

Müşteri Odaklı İşletmelerde Değer Yaratma Kültürü ve Pazarı Büyütme Amaçlı Sektörel Rekabet Stratejilerinin Hazırlanması  

a)-Pazar Yönlülüğün İşletme Performansına ve Müşteri Tatminine Etkileri

b)-Müşteri Merkezli Pazarlama Yönetiminde Yükselen Yeni Değerler

c)-Rekabetçi Pazarlarda Müşteri Tatmini Sağlamada Pazarlamanın Değişen Rolü ve Yeni Bir Pazarlama Anlayışı; Bire Bir Pazarlama

Ders 4

İlişki Pazarlamasının İşletmelerin Müşteri İlişkileri Üzerindeki Etkileri

a)-21. Yüzyılın Başında Pazarlama ve Satış Yöneticilerinin Değişen Pazarlama Anlayışları

b)-Stratejik Yaratıcılık (Strategy Innovation)

c)-Pazarlama Fırsatlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Ders 5

Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Yeni Stratejiler ve Öğrenen Pazarlama Modelleri

a)-Pazarlama Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler ve Yönetim Becerilerini Geliştirme

b)-Başarılı Uygulama Örnekleri İle Gerçek İş Değerlerini Ortaya Çıkaran Pazarlama Uygulamaları

 c)-Marka Yaratma ve Yaşatma

Örnek Uygulamalar ve Vaka Çalışmaları

a)-Sektörlerle İlgili Değerlendirmeler

b)-Eğitim Süresi: Bir gün.


Diğer Eğitimlerimiz