EĞİTİMCİLER İÇİN DİKSİYON VE HİTABET

İletişimin ilk basamağı, konuşmaktır. Özellikle de eğitimciler için. Bu program eğitimcilerin en sık yaşadığı konuşma kaynaklı iletişim problemlerine cevap vermek ve derslerde maksimum verimi elde etmek için hazırlanmıştır.

AMAÇ; Öğretmenler açısından: konuşma kaynaklı ses kısıklığı ve nefes almada güçlük gibi sağlık sorunlarının giderilmeye çalışılması, hitabet gücünün artmasıyla sınıf yönetiminde  iyileşme sağlanması, doğru ve akıcı konuşma ile bilgilerin daha net bir şekilde artırılmasının sağlanması ve iletişimsel “gürültü”nün engellenmesi, işlevsel iletişimin artırılması, veli görüşmelerinde  daha etkin  sunumların gerçekleştirilmesi…

Öğrenciler açısından, Öğrencilerin dersi daha dikkatli dinlemesinin  sağlanması ve odaklanma problemlerinin giderilmeye çalışılması, öğrencide algıda seçicilik yaratarak anlatılan konunun daha çekici hale getirilmesini sağlamak, bilgilerin akılda kalıcılığını artırmak.

Program üç aşamadan oluşmaktadır.

1.PROGRAM; BAĞIRMADAN KONUŞMAK DİYAFRAM-SES-NEFES

*Bağırmaktan sesim kısıldı

*Çok konuşmaktan nefesim kesildi

*Tüm sınıfa sesimi duyurmakta zorlanıyorum

AMAÇ: Doğru nefes almayı, bağırmadan yüksek seslere çıkabilmeyi sağlamak ve konuşma kaynaklı sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olmak

İÇERİK

*Konuşmanın anatomisi

*Konuşmada bize yardımcı olan organları eğitme

*Diyafram nefesi- ses ve ritim  *Dudak tembelliğini atma çalışması(uygulama)

*Her katılımcının kendi anatomisi içinde, harfleri ağzına oturtma çalışması (uygulama)

2.PROGRAM: ANLAŞILIR KONUŞMAK; DİKSİYON-ARTİKÜLASYON-FONETİK 

*Konuştuklarım zor anlaşılıyor

*Hızlı konuşunca kelimeler birbirine giriyor

AMAÇ: Anlaşılır, akıcı ve doğru telaffuz ile konuşmayı sağlamak ve böylece bilgi kaybını minimuma indirmektir.

İÇERİK

*Dilimizin anatomisi

*Yazı dili-konuşma dili ayırımı

*Harf –hece çalışmaları

*Kelimelerin doğru telaffuzu

*Tonlama çalışması

 

*Anlaşılır ve akıcı konuşma

3.PROGRAM; ETKİLEYİCİ KONUŞMAK; HİTABET VE ETKİLİ İLETİŞİM

Öğrenciler beni dinlemiyor

*Öğrenciler anlattıklarımı ilginç bulmuyor

 AMAÇ: Öğretmenlerin anlattığı konuyu ilginçleştirmesini ve öğrenclerin dikkatini konuya toplamasına yardımcı olmak, bilgilerin akılda kalıcılığını artırmak  ve eğitimden maksimum verim almayı sağlamak

İÇERİK

*Tiyatral ses kullanımı ve renkli anlatım

*Etkili  konuşma ve sunum

*Bir metnin düzgün diksiyon, artikülasyon ve tonlama ile okunması

*Anlatımda ifade zenginliği ve hitabet

*Konuyu öyküleştirme ve ilgiyi artırma


Diğer Eğitimlerimiz