KURUMUNUZUN PAZARLAMA PERFORMANSINIZA KATKI YAPIYORUZ

Kurumlarımızın ürettikleri, ürün veya hizmetlerin hedef kitleye ulaşması, mevcut müşterilerin elde tutulması ve yeni müşteriler kazanma çabası, bir pazarlama stratejisidir.

İşletmenizin, marka imajının geliştirilmesi, marka güveni ve marka değerinin yükseltilmesine katkı sağlamak Yeni eğitim programları hazırladık.

Her biri kendi alnında uzman, öğretim üyesi akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan ve verilecek olan eğitimlerimizin kalitesi, BİRUNİ EDO güvencesindedir.

Eğitimlerimiz için; arayın görüşelim
EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM İÇERİĞİ
Satış kadrolarına verilecek eğitimler;
1-Satış teknikleri Eğitim Programı
2) Marka Güveni Ve Marka Değeri Eğitim Programı
3- CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Eğitim Programı- Deneyimi olmayan ‘yeni satışçılar’ için; beş tam günlük (5 GÜN)- Eski ve ‘deneyimli satışçılar’ için; iki günlük (2 GÜN)

SATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI
Burada amaçlanan satış yönetimi sürecinin aşamalarının kavratılması ve her bir aşamada uygulanacak tekniklerin öğretilerek, yaşanmış örnek vakalar üzerinden öneriler ve stratejiler geliştirilmesidir.
Satış ve Satışçılık Mesleği
Tüketim psikolojisi ve Satın alma Türleri
Satışta İletişimin Rolü ve Önemi
Satış Süreci ve Müşteri Tipleri
Satış Planlama ve Yönetim Süreci
Vaka Çalışmaları

2) MARKA GÜVENİ ve MARKA DEĞERİ EĞİTİM PROGRAMI
Marka güvenini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Marka güveni bir çok literatür çalışmasına
bakıldığında psikolojik faktörlerden etkilenmekte olduğu görülmekte ve burada işletmenin müşteriyle
iletişim noktası olan satış ekibinin çok büyük etkisi olduğu görülmektedir.
Marka Güveni Kavramı
Marka Değeri Kavramı

3-CRM (MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ) EĞİTİM PROGRAMI
CRM eğitimleri ile amaçlanan, işletmenizin müşteriyle uzun soluklu ilişkiler geliştirebilmesi ve sadık
müşteri elde etmeyi sağlayarak, pazarda sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü sağlamaktır. Kriz
dönemleri dahil olmak üzere pazarda en kıymetli değer ‘müşteri değeri’ yaratmaktır.
* Müşteri İlişkilerini Geliştirme
* Müşteri İlişkilerinin Boyutları
* Müşterilerle İletişim
* Müşteri Hizmeti
* Müşteriyi Kazanma ve Tutma
* Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi
* Örgütsel Kültür ve Değişim (Entropi

Alan1

20/02/2020 11:55

Diğer Haberler