ÖLÇEKLENDİRİLEBİLİR ENTEGRE BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARCGİS YAZILIM PROGRAMINI ÖĞRENMEK İSTERMİSİNİZ?

BİRUNİ AKADEMİ , çok önemli bir Coğrafi bilgi sistemini öğrenmenizi sağlıyor. ARCGIS …

ARCGIS teknolojisi;  ESRI tarafından geliştirilmiş, ölçeklendirilebilir entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımıdır.

Yazılım bileşenlerinin ortak kütüphanesi ArcObjects, CBS yazılım bileşenlerinin ortak kütüphanesi ArcObjects üzerine kurulmuş bir sistemdir. ArcGIS teknolojisi aşağıdaki anahtar bölümleri içerir

Bu eğitim programını kurum çalışanlarına vermek isterseniz arayın, görüşelim


ARCGIS nedir?

ARCGIS teknolojisi, ESRI tarafından geliştirilmiş, ölçeklendirilebilir entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımıdır. Yazılım bileşenlerinin ortak kütüphanesi ArcObjects üzerine kurulmuş bir sistemdir CBS yazılım bileşenlerinin ortak kütüphanesi ArcObjects üzerine kurulmuş bir sistemdir. ArcGIS teknolojisi aşağıdaki anahtar bölümleri içerir:

• Desktop GIS: İleri düzeyde CBS uygulamalarının bütünüdür.

• Mobile GIS: Ofis dışında arazide CBS uygulamalarını gerçekleştirmenizi sağlar.

• Server GIS: Ortak CBS yazılım objeleri kütüphanesidir. Sunucu tarafında bütün CBS uygulamalarını, SOAP tabanlı web servislerini ve web uygulamalarını gerçekleştirmek için kullanılır.

• Online GIS: İsteğe bağlı olarak güncel CBS verilerine ve yeteneklerine düşük maliyetlerle erişmenizi sağlayan servislerdir. Bütün bu sistemler aynı zamanda, coğrafi bilgilerin birçok ilişkisel veritabanı yönetim sistemi (İVTYS) içerisinde yönetilebilmesini de ArcSDE teknolojisi ile sağlar.

ArcGIS, desktop ve server tarafında, tek veya çok kullanıcılı ortamlarda Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları için ölçeklendirilebilir bir altyapı sağlar.

ARCGIS desktop nedir?

ARCGIS Desktop, (ArcInfo, ArcView ve ArcEditor) içerisinde bütünleşik olarak gelen ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcGlobe ve Model Builder arayüzleri ile haritalama, coğrafi analizler, veri güncelleme, veri yönetimi ve görüntüleme işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz entegre bir coğrafi bilgi sistemi yazılımıdır.

ArcGIS Desktop çok çeşitli kullanıcı tiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmek amacıyla ölçeklenebilir: o ArcView çok kapsamlı veri kullanımı, haritalama ve analizler üzerine odaklanır. o ArcEditor, ArcView yazılım özelliklerine ek olarak, gelişmiş coğrafi güncelleme  ve veri üretimi sağlar. o ArcInfo, çok kapsamlı CBS fonksiyonları ve çok zengin coğrafi işlemler içeren profesyonel bir yazılımdır.

ArcGIS Desktop Extensions (Modüller) kullanılarak bütün yazılımlara yeni yetenekler eklenebilir. Kullanıcılar ArcObjects (ArcGIS yazılım bileşenleri kütüphanesi) kullanarak kendilerine özel modüller geliştirebilirler. Ayrıca, Visual Basic, .NET, Java, Visual C++ gibi standart Windows programlama arayüzleri kullanılarak yeni modüller ve özel araçlar da geliştirilebilir.

ARCGIS 3D analyst nedir?

3D Analyst™ kullanıcılara etkin bir yüzey veri görüntüleme ve analiz imkanı tanır. 3D Analyst kullanarak, birçok bakı noktasından yüzey görüntüleyebilir, yüzey sorgulayabilir, seçili konumdan yüzeyde ne görülebildiğini saptayabilir, raster ve vektör veri üzerinde yüzeyi kapsayan gerçekçi bir perspektif imajı yaratabilirsiniz.

3D Analyst modülünün ana noktası, ArcGlobe uygulamasıdır. ArcGlobe, üç boyutlu verinin birçok katmanını görüntülemek ve yüzey yaratımı ve analizi için arayüz sağlar. 3D Analyst ayrıca kazı-dolgu, görüş çizgisi ve arazi modelleme gibi üç boyutlu modelleme işlemleri için

ileri GIS araçları sağlar.

ARCGIS spatial analyst nedir?

ARCGIS Spatial Analyst büyük ölçüde güçlü mekansal modelleme ve hücre bazlı raster

verilerini yaratmanıza, haritalamanıza, sorgulamanıza izin veren özellik analizi sağlar. ArcGIS

Spatial Analyst ayrıca entegre bir vector-raster analizi yapmanıza da olanak verir. ArcGIS

Spatial Analyst kullanarak, verileriniz hakkında bilgi türetebilir, mekansal ilişkileri

tanımlayabilir, uygun alanlar bulabilir, bir noktadan diğer bir noktaya geçişlerde birikmiş

tutarları hesaplayabilirsiniz.

ARCGIS geostatistical analyst nedir?

Geostatistical Analyst, sürekli verilerin analiz edilmesi ve haritalanmasına yönelik istatistiksel

metodlar sağlar. Yüzey yaratımında Exploratory Spatial Data Analysis araçları veri için farklı

girdiler (dağılım oranı, küresel ve yerel dış etkenler, global trendler, mekansal otokorelasyon

ve birçok veriseti üzerinde çeşitlilik) sağlamaktadır.

Geostatistical Analyst, belirli noktalarda seyrek ölçülerden alınmış sürekli yüzey yaratabilme

tool’ları ile donatılmıştır. “Belirli bir bölgede EPA standardını aşan ozon değeri olasılığı

nedir?” gibi sorular için Geostatistical Analyst, kesin olmayan hesaplamaları tahmini değerlerle

biraraya getirerek çözümler sunmanızı sağlar.

ARCGIS Schematics nedir?

ARCGIS için otomatik şematik oluşum ARCGIS Shematics modülü, ARCGIS yazılımı

üzerinde oluşturulan ağ yapılarını kullanarak, geniş alanlar üzerindeki şebekelerin tek hat ve

prensip şemalarını oluşturmaktadır. ArcGIS Shematics, ArcGIS üzerinde kurulmuş olan

elektrik, telekom, su ve kanalizasyon ve doğalgaz gibi altyapı uygulamalarının yanında lineer

olan herhangi bir ağ yapısı üzerinde de kullanılabilir. Şematik herhangi bir CBS ağ yapısı

görüntüsüdür. Bu araç, ağ yapısına ait birçok grafik görüntüleme yapabilmenizi aynı zamanda

haritalar ve dokümanlar içerisine yerleştirebilmenizi sağlar.

ARCGIS publisher nedir?

ARCGIS publisher modülü, ArcGIS Desktop yazılımlarında oluşturulmuş standart haritaları yayınlamak için kullanılmaktadır. ArcSDE (Konumsal Veri Sunucusu) veya internet üzerinden sunmak amacı ile her ArcMap dokümanı için yayımlanabilir harita dosyalarına (PMF) dönüştürmede kullanılır. Yayımlanan PMF dosyalarını ESRI 'nin ücretsiz görüntüleme yazılımı ArcReader aracılığı ile her sayıda kullanıcı ile paylaşabilirsiniz. PMF format, ArcIMS için ArcMap Server aracılığıyla haritalarınızı Web veya Intranet üzerine yerleştirmek için de kullanılmaktadır.

ARCGIS Publisher programlanabilir API içermektedir. Bu sayede ArcReader Visual Basic, C++ veya Java kullanarak özelleştirilebilir. ArcPublisher, oluşturduğunuz haritalara taşınabilirlik kazandırmanın yanısıra yayınlacağınız haritaların görüntülenme ayarlarını da kontrol etmenizi sağlar. Bu sayede kullanıcıların ArcReader ile hangi özellikleri kullanabileceğini belirlemiş olursunuz. ArcReader uygulamasının ana hedefi organizasyonunuzun değişik departmanlarında mevcut olan haritalara daha kolay ulaşımı sağlamaktır. ArcReader uygulamasının en son sürümü ArcGIS Desktop ile üretilen yüksek kalite haritaları da gösterebilmektedir. ArcReader kullanıcıları interaktif olarak bu haritaları kullanabilir ve çıktı alabilirler.

ARCGIS tracking analyst nedir?

ArcGIS Tracking Analyst, kullanıcıların özellik hareketlerini ve konumlar için sistem değerlerini zaman içerisinde izlemek amacıyla geçici (temporal) verilerini görüntülemelerini ve analiz etmelerini sağlar.

• Nokta ve track verilerini görüntüleme (gerçek zamanlı ve sabit zamanlı).

• Zamanı renklerle sembolize etme (verinin yaş gösterimi) • İnteraktif playback.

• Aksiyonlar (özniteliklere veya mekansal sorgulamalara dayanan).

• Highlight (Vurgulama) • Suppression (baskı).

• Çizgisel ve alansal veriler için destek.

• Playback içinde geçici histogram.

• Zamana bağlı olarak harita katmanlarının sembolize edilmesi.

• Birçok geçici katmanın yönetimi için katman tabanlı zaman pencereleri.

• Geçici işlemlerin karşılaştırılmasında geçici offset.

• Animasyon dosyaları.

• Ek analizler için veri saati (data clock

Alan1

15/02/2020 12:50

Diğer Haberler