TIBBİ SEKRETERLİK VE DOKÜMANTASYON SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

      

TIBBİ SEKRETERLİK VE DOKÜMANTASYON

 

EĞİTİMİN ADI          : Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon


EĞİTİMİN SÜRESİ   : 150 saat


EĞİTİM ÜCRETİ       : 800 tl. (Kişi başı ücrettir)


SERTİFİKA                 : Katılımcılara, Haliç Üniversitesi tarafından     SERTİFİKA Verilecektir.


EĞİTİM GÜNLERİ    :  Hafta Sonu: Cumartesi-Pazar (2 gün) 10.00-12.00- 13.00- 16.00


EĞİTİM BAŞLAMA TARİHİ : 15 -16 Şubat 2020


İLETİŞİM                 : OFİS-0216 412 00 88- MOBİL-0541 880 24 28


EĞİTMENLER:

Uzm.Psk.Aynur sayım

Öğr.Gör.Gamze KAĞAN

Öğr.Gör. Melek ÇAYLAK

Öğr.Gör. Fatma TURAN

Öğr.Gör.Mustafa ÖZTÜRK

Öğr.Gör. Yusuf Ziya ÖNAL

Eğitmen Ayşe ORTALI

Öğr.Gör. F.Sena ÖZTÜRK

Uzm.Psk.Tuğba Şahbaz ÖZTÜRK

Sosyolog. A.Harun ÖZTÜRKKESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER ve KAYIT İÇİN ADRES

Adres: BİRUNİ Eğitim Danışmanlık Organizasyon-Kısıklı Mah.Rehber Sk.No: 28/1 Büyükçamlıca- Üsküdar-İstanbul

-Diplomanın aslı ve fotokopisi (lise, Ön lisans, Lisans )

-Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi

-1 adet vesikalık Resim

-Ödeme dekontu (Ödeme kayıt sırasında da yapılabilir)

KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN:

Eğitime katılacak adaylar eğitim ücretinden düşülmek şartı ile 150 TL. önkayıt ücretini aşağıdaki hesap numarasına yatırmış olmaları gerekmektedir.

HESAP NUMARALARI :

Halkbank-Mustafa Öztürk- Hesap Numarası: 1368/ 93100123

IBAN : TR40 0001 2000 3680 0093 1001 23

Türkiye Finans-Mustafa ÖZTÜRK-Hesap Numarası: Pendik Şubesi, 174 9496-2

İBAN: TR40 0020 6000 7801 7494 9600 02

                    

EĞİTİMİN TANIMI

 

Hasta Kabul Sertifika Programı tıbbi sekreter olarak çalışan ya da çalışmak isteyen, alan değiştirmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları için tasarlanmıştır. Sekreterlik mesleği bir taraftan sekreterlik mesleği ile ilgili uzmanlık bilgilerini - alan bilgisi - diğer taraftan da sekreterlik bilgisi ile ilgili diğer bilim dallarına ilişkin bilgileri içeren bir meslektir. Sekreterlik mesleği aynı zamanda gelişen teknolojiyi ve piyasa koşullarını sürekli öğrenme ve uygulamayı gerektiren bir meslektir.

Hasta Kabul Sertifika Programından edildikleri sağlık kuruluşlarını, özelliklerini ve amaçlarını yakından bilmek durumundadırlar. Sağlık hizmeti sunan kurumlar başta yataklı tedavi kurumları olan hastaneler (Genel, özel dal, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri vb.), Hemşirelik Bakım, Geriatri merkezleri ve Evde Bakım Merkezleri yanında ayakta sağlık hizmeti sunucuları (doktor muayenehaneleri, diş hekimi muayenehaneleri, diğer sağlık personeli muayenehaneleri)  gibi sağlık birimlerince sunulan ayakta bakım merkezleri, tıbbi teşhis amaçlı laboratuvarlardır. Tüm bu sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon işlevi söz konusudur.

Bununla beraber her bilimsel alanın kendine özgü terminolojisi vardır. Her dilin terminolojisine geçen bu sözcükler o dilin yazım ve fonetik (sesbilim) kurallarına göre uyarlanır. Tıbbi sekreterin söz konusu terminolojiyi bilmesi gerekir.

 

EĞİTİMİN AMACI

Bu programı tamamlayan katılımcılar güçlü sekreterlik becerilerinin yanı sıra tıp alanının kendine özgü ‘tıbbi terminoloji’ bilgileriyle de donatılacaklardır.

 

Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Sertifika Programını tamamlayan sekreterler güçlü sekreterlik becerileri, tıbbi terminoloji ve tıbbi dokümantasyon bilgileriyle kamu veya özel sağlık işletmelerinde birçok fırsat elde edebilirler. Program katılımcıları tıbbi sekreterliğe hazırlar ve bu yönde var olan bilgi ve becerilerini geliştirir.

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ


1) TIBBİ SEKRETERLİĞE GİRİŞ ( 20 SAAT )
Tıbbi Sekreterliğin Tanımı
- Sekreterlik Çeşitleri
- Tıbbi Sekreterin Görevleri
- Sekreterin Bilgi Ve Beceri Düzeyi İle İlgili Özellikleri
-  Sekreterin Diğer Özellikleri
- Genel Olarak Sekreterlik Hizmetleri
- Sekreterlikte İletişim Ve Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek HususlaR

2) ETKİLİ İLETİŞİM VE İLİŞKİ YÖNETİMİ ( 20 SAAT )

 - İletişim ve Beden Dili

 - Sosyal ve Kamusal alanda Protokol ve Nezaket kuralları

 - Halkla İlişkilerde İletişim

 - Zaman Yönetimi

 

3) YAZIŞMA TEKNİKLERİ ( 26 SAAT )
- Dilekçe
- Kurum İçi Yazışmalar
- Kurumlar Arası Yazışmalar
-  Raporlar
- Tutanaklar

- Temel WORD Kullanım Bilgisi

 -Temel EXCEL Kullanım Bilgisi

 -Temel Bilgisayar Donanım ve Programlarını Kullanmak

 

4) ARŞİVLEME VE DOSYALAMA  ( 36 SAAT )
- Hasta Dosyaları Arşivi
- Arşivin Yapı ve Özellikleri
- Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim Ve Organizasyonu
- Diğer Ünitelerle Fonksiyonel İlişkileri
- Hasta Dosyaları Arşivi Komitesi
- Tıbbi Dokümanların Ve Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu
- Arşivleme Araçları
- Hasta Dosyalarının Önemi
- Hasta Dosyalarının Düzenlemesi Ve Kapsamı
- Hasta Dosyalarının Oluşturan Formlar
- Hasta Dosyalarının Numaralandırılması Ve Sıralanması
- Hasta İndeks Kartlarının Düzenlenmesi
-  Hastalık Ve Ameliyat İndeksleri
- Hastalık Ve Ameliyat İndekslerinin Kullanım Amaçları
- Hastalık Ve Ameliyat İndekslerinin İçeriği

 

5) TIBBİ TERMİNOLOJİ ( 32 SAAT )
- Temel Tanım
- İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım Ve Terimler
- Sinir Sistemi Ve Terimleri
- Endokrin Sistem Terimleri
- Hareket Sistemi Terimleri
- Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Terimler
- Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler
- Solunum Sistemine İlişkin Anatomik Terimler
- Sindirim Sistemine ilişkin Terimler
- Üriner Sisteme İlişkin Terimler
- Genital Sisteme İlişkin Terimler
- Göze İlişkin Terimler
-  Kulağa İlişkin Terimler
-  Deriye İlişkin Terimler

 

6) SAĞLIK KURUMLARININ TANIMI VE ÇEŞİTLERİ ( 16 SAAT )
- Koruyucu Sağlık Hizmetleri
- Tedavi Hizmetleri
- Rehabilitasyon Hizmetleri
- Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri
- Hastanelerin Tanımı Ve Türleri  gibi konuları içermektedir.

 -Sağlıkta Kalite Standartları

 

 

Alan1

07/01/2020 13:39

Diğer Haberler