BİRUNİ AKADEMİ OLARAK ÖZEL GÜVENLİKÇİLER İÇİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE MESLEKİ EĞİTİM VERİYORUZ

DERSİN ADI : İLETİŞİM BECERİLERİ

KİMLER KATILABİLİR : Özel Güvenlik Elemanları  

DERSİN GÜN VE SAATİ : 2 Gün (8 saat)                 

DERSİN ÜCRETİ : 1 grup için ( toplam 2 gün) 3500 tl. 

SERTİFİKA : Eğitim sonunda Katılım Belgesi verilecektir

EĞİTİMİN AMACI : Özel güvenlik çalışanlarının, hem mesleki hem de, kişisel gelişimine katkı yapacak eğitim içeriğine sahip bu program, özel güvenlik çalışanlarının performansına katkı yapacaktır.

 


EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1)      ETKİLİ İLETİŞİM

a)      İletişimin Tanımı

b)      Etkin Bir İletişimin Önündeki Engeller

c)       Etkin Dinlemede Sen Ben İletileri

d)      İletişimin Püf Noktaları

e)      Empati ve Sempati

f)       Stres ve Risk Yönetimi

g)      Motivasyon

h)      Problem Çözme Yolları

i)        Etkili İletişimde Özel Güvenlik Görevlisi

·         Özel Güvenlik Görevlisi Kılık ve Kıyafeti

·         Özel Güvenlik Görevlisi Tavır ve Davranışı

·         Özel Güvenlik Görevlisi Konuşma Şekli

2)      SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ

a)      Özel Güvenlik Görevlisi Silah Kullanma Yetkisi

b)      Silah Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Emniyet Kuralları

c)       Fişekler

d)      Temel Atış Teknikleri

e)      Atış Pozisyonları

f)       Silah İle İlgili Resmi Defterler

g)      Silah Bakımı

   GÜVENLİK TEDBİRLERİ

a)      Devriye Hizmetleri

·         Devriyenin Tanımı, Amacı ve Önemi

·         Devriyelerin Genel Olarak Dikkat Edeceği Hususlar

·         Devriyenin Görevleri

·         Devriye Görevi Esnasında Kontrol Edilecek Yerler

b)      Nokta Hizmetleri

·         Noktanın Tanımı, Amacı ve Önemi

·         Nokta Kurulabilecek Yerler

·         Nokta Görevlisinin Dikkat Edeceği Hususlar

·         Nokta Memurunun Görevleri

c)       Kontrol Noktaları

·         Kontrol Noktası Tanımı, Amacı ve Önemi

·         Kontrol Noktası Çalışma Esasları

·         Kontrol Noktası Görevlisinin Davranışları

·         Özellikli Şahısların Kontrolü

·         Personelin Kontrolü

·         Ziyaretçi Kontrolü

·         Personele Ait Paket ve Malzemelerin Kontrolü

·         Araçların Kontrolü

d)      Not Alma

·         Not Almanın Tanımı Amacı ve Önemi

·         Not Alma Taktikleri

·         Şüpheli Eşkal Tarifi

·         Eşya Tarifi

e)      Rapor Yazma

·         Rapor Yazmanın Tanımı, Amacı ve Önemi

·         Rapor Yazılırken Gerekli Bilgiler

·         Rapor Yazarken Dikkat Edilecek Hususlar

f)       Önleme Araması

·         Kişiler Üzerinde Yapılan Önleme Araması

·         Yardımcı Güvenlik Cihazları

g)      Tutanaklar

·         Tutanağın Tanımı, Amacı ve Önemi

·         Tutanağın Bölümleri

·         Tutanakların Ortak Özellikleri

·         Tutanak Yazarken Dikkat Edilecek Hususlar

·         Tutanak Çeşitleri

h)      Sosyal İlişkiler

·         Halkla İlişkiler

·         Genel Kollukla İlişkiler 

4)      PATLAYICI MADDELER

a)      Bomba ve Patlayıcı Maddeler Hakkında Genel Bilgiler

·         Teröristler Neden Bomba Kullanırlar?

·         Bomba Nedir?

·         Bombanın Unsurları Nelerdir?

·         Patlayıcı Madde Nedir?

·         Patlayıcı Maddelerin Sınıflandırılması

·         Başlatıcılar (Kapsüller)

·         Bombada Anahtar Sistemleri

·         Patlama Nedir?

·         Patlamanın Etkileri Nelerdir?

b)      Şüpheli Kişi, Araç Ve Cisimler

·         Bombalı Otomobil

·         Şüpheli Araç Hakkında Alınması Gereken Bilgiler

·         Mektup Bombalar

·         Kitap Bombalar

·         Paket Bombalar

·         Bombalı Eylemlerde Muhtemel Hedefler

·         Saldırganın Takip Edeceği Muhtemel Yöntemler

·          

c)        Bombalı Eylemlere Karşı Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri

·         Binalarda Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri

·         Tehdit Analizi, Ekip Kurma ve Planlama

·         Bomba Tehditleri

·         Bomba Tehdidinin Analiz Edilmesi

·         İhbarlı Aramalarda Hareket Tarzı

·         Şüpheli Paket Ve Bomba İhbarlarında Arama Yöntemleri

 

5)      YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI

a)      Yanma Ve Yangın

b)      Yangın Türleri

c)       Yangın Söndürücü Maddeler Ve Söndürme İlkeleri (Usulleri)

d)      Önleyici Tedbirler

 

6)      ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ DENETİM ESASLARI

a)      Yasal Mevzuat

b)      Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı

c)       Denetim Dosyasında Bulunacak Evraklar

·         Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi

·         Hizmet Alan Yerin Özel Güvenlik İzin Belgesi Ve Komisyon Kararı

·         Koruma Ve Güvenlik Hizmet Sözleşmesi Ve (Varsa) Ek Sözleşme

·         Özel Güvenlik Hizmeti Sözleşme Bildirim Yazısı

·         Onaylı Kıyafet Kataloğu

   

Alan1

27/12/2019 12:07

Diğer Haberler