BANKA MEVZUAT EĞİTİMLERİNDE DUAYEN BİR İSİM, AYŞE BENLİ BİRUNİ AKADEMİ AİLESİNE KATILDI


BİRUNİ Akademi ailesine katılan deneyimli bankacı ve başarılı bir  eğitmen olan,TBBB'liği be TKBB'liğinde eğitimler veren, Ayşe BENLİ hocamız bundan sonra eğitimlerini BİRUNİ AKADEMİ adına verecektir.

Ayşe Benli hocamızın vereceği eğitimler;

1-      TEŞVİK MEVZUATI

Süre 2 gün

 AMAÇ: Teşvik Mevzuatına İlişkin Tebliğler ile T.C. Merkez Bankası'nın İhracatı Teşvik Mevzuatının Uygulama talimatına  dayanılarak Teşvik işlemlerine ilişkin  mevzuat ve uygulama  hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Teşvik Mevzuatı ve T.C.Merkez Bankası İhracatı Teşvik Mevzuatının uygulama talimatına hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarına uyum sağlama

.KATILIMCILAR: Bu konularda kendilerini geliştirmek isteyen  yöneticiler, yetkililer ve çalışanlar

 İÇERİK:

Teşvik Sistemi

Ø  Amaçları ve Kapsamı

Ø  Enstrümanları  D.İ.İ.B. ve H.İ.İ.B ile V.R.H.İ.B.

Ø  Prosedürleri

Ø  Belge Süreleri ve Ek Süreler

ü  Belge Uygulama Alanları ve İşlemleri

İthalat İşlemleri

Vergi, Resim, Harç İstisnası İşlemleri

·                                                                     Belge Kapsamı Kredi Uygulamaları

·                                                                      Döviz Kredileri, TL Kredileri 

·                                                                      Belge taahhüt kapatılması  

·                                                                      2-DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMEYEN HUSUSLAR VE YAPILAN HATALAR

        Süre 2 gün

 AMAÇ; Uluslararası Ticarette kullanılan ödeme şekilleri ve  uluslararası kurallara    ilişkin   broşürler     çerçevesinde katılımcıların  bilgilendirilmesi ve   yürürlükteki   Kambiyo Mevzuatına dayanılarak İhracat, İthalat, Görünmeyen İşlemler ile  Sermaye  Hareketleri   ( döviz  kredileri)  ile  ilgili  bilgi  verilmesi,  istenecek belgeler ve  uyulacak esaslar ile dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verilmesi  uygulamadaki püf noktaların belirtilmesi ve hataların asgariye indirilmesi amaçlanmaktadır.

 ODAK NOKTALARI; Kambiyo Mevzuatı ve Uluslararası kurallara hakimiyet, Yasal otorite yaptırımlarına uyum sağlama

KATILIMCILAR; Pazarlama ve operasyon yönetmenleri, yönetmen yardımcıları, yetkililer ve diğer çalışanlar katılımda bulunabilirler.

 İÇERİK

 ü  Dış Ticaret Tekniklerinde Önemsenmeyen Önemli Noktalar ve Yapılan Yalnışlıklar

ü  Kambiyo Mevzuatında Bankaların Yükümlülükleri, Dikkat Edilmeyen Önemli Noktalar ve Yapılan Hatalar

ü  Görünmeyen İşlemlerde Dikkat Edilmeyen Hususlar ve Yapılan Yanlışlıklar

ü  Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşvikleri ile İlgili Mevzuatlar Kapsamında Bankaların Yükümlülükleri, Önemsenmeyen Hususlar ve Yapılan Yalnışlıklar

ü  Direk Garanti, Kontgaranti ve Teminat Mektuplarında Dikkat Edilmeyen Hususlar ve Yapılan Yanlışlıklar

 3-DIŞ TİCARET EĞİTİMİ 

   Süre 2 gün

 AMAÇ; Seminerde dış ticaret ve kambiyo işlemlerinin mevzuatlara ve uluslararası kurallara uygun olarak yapılması, amaçlanmaktadır.

 ODAK NOKTALARI; Kambiyo Mevzuatı ve Uluslararası kurallara hakimiyet, Yasal otorite yaptırımlarına uyum sağlama

 KATILIMCILAR; Pazarlama ve operasyon yönetmenleri, yönetmen yardımcıları, yetkililer ve diğer çalışanlar katılımda bulunabilirler.

A_DIŞ TİCARET  İŞLEMLERİ

Ø  ULUSLARARASİ TİCARETTE KULLANİLAN ÖDEME ŞEKİLLERİ

           1. Belgeli Ödeme Sistemleri 

           2. Belgesiz Ödeme Sistemleri

           3. Uluslararası Kurallar

               (ICC  600 Sayılı Broşür, ICC  522 Sayılı Broşür- Incoterms)  

Ø       İhracat Mevzuatı

 İt     İthalat Mevzuatı 

G     Görünmeyen İşlemler  Mevzuatı

   

4-DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI

   Süre 2 gün

 AMAÇ; Seminerde dış ticaretin finansmanı   işlemlerinin T.C.Merkez bankası  mevzuatlarına ve uluslararası kurallara uygun olarak yapılması, uygulamadaki  hataların asgariye indirilmesi amaçlanmaktadır.

 ODAK NOKTALARI

# T.C.Merkez Bankası mevzuatlarına  ve Uluslararası kurallara hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarına uyum sağlama

 KATILIMCILAR; Pazarlama ve operasyon yönetmenleri, yönetmen yardımcıları, yetkililer ve diğer çalışanlar katılımda bulunabilirler.

Dış Ticaretin Finansman Şekiller

         Sendikasyon kredileri

         Ülke kredileri (eca kredileri) 

         Döviz kredileri

         Postfinansman

5-STANDBY L/C, DİREK GARANTİ, KONTGARANTİ VE TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN WORKSHOP

   Süre 2 gün

 AMAÇ; Bu seminerde, yurt dışına verilecek kontrgaranti, direk garanti ve Stanby L/C`in incelenmesi düzenlenmesi ve yurt dışından gelen kontrgarantiler  karşılığında teminat mektuplarının düzenlenmesi hususunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ile teminat mektupları hakkında bilgi verilmesi ve örnek çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

 ODAK NOKTALARI

# Gelen ve giden Kontrgaranti, Standby L/C, direk garantileri inceleme ve düzenleme # Bu enstrümanlar ile ilgili  mevzuat ve Uluslararası kurallara hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarına uyum sağlama

 KATILIMCILAR; Bankaların konu ile ilgili servislerinde çalışan yönetmen, denetçi, yetkili ve yetkili yardımcıları katılabilir.

 İÇERİK

ü  Stanby Letter of credit

ü  Standby Akreditif ÖrnekleriStandby Akreditiflere Düzenlenmesi ve İncelenmesine İlişkin Uygulama Yapılması

ü  ICC 590 (ISP 98) Sayılı Broşür (Maddelerinin İncelenmesi ve Açıklanması)

&  Yurt Dışı Garanti Mektupları

Ø  Direkt Garantiler

Ø  İndirekt Garantiler (Kontrgarantiler)

Ø  Yurt Dışı Garanti Mektubu Çeşitleri

Ø  ICC 758 Sayılı Broşür ( Maddelerinin İncelenmesi ve Açıklanması)

Ø  Direkt Garanti Mektupları ve Kontrgaranti Örnekleri

Ø  Garanti ve Kontrgaranti Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Yapılması

&  Teminat Mektupları

Ø  Teminat Mektuplarının Düzenlenmesi

Ø  Bankaların Sorumluluğunun Sona Ermesi

6-DENETÇİLER İÇİN DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ NOKTALAR

  Süre 3 gün

 AMAÇ; Türkiye`de faaliyet gösteren bankalar ve finans kurumlarında denetleme görevi yapan bütün kategorilerdeki katılımcılara,  görevlerinde kullanmak üzere; Uluslararası Ticaret işleyiş ve kuralları ile Türk dış ticaret ve kambiyo mevzuatı konularında gerekli görülen bilgi desteği sağlamaktır.

 ODAK NOKTALARI

#Kambiyo Mevzuatı ve Uluslararası kurallara hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarına uyum sağlama

 KATILIMCILAR; Bankaların teftiş, iç kontrol, operasyon bölümlerinde görevli yetkililer katılabilir.

 İÇERİK

&  Dış Ticaret Tekniklerinin Püf Noktaları ve Bankaların Sorumlulukları

Ø Uluslararası Ödeme Şekilleri

Ø ICC Broşürleri (ICC  600 Sayılı Broşür, ICC  522 Sayılı Broşür)     

&  Kambiyo Mevzuatı

Ø İthalat  Mevzuatı

ØYasal Düzenlemeler, Mevzuat, Uluslararası Yeknesak Kurallar

Øİhracat Mevzuatı

Ø Görünmeyen İşlemler,

&  Dış Ticaretin Finansmanı

Ø Döviz Kredileri

&  Teşvik Mevzuatı

Ø Dahilde İşleme Rejimi

Ø  İhracı Taahhüt Edilen Ürünlerin Üretiminde Kullanılan İthal Girdileri için  Verilen  Dahilde İşleme İzin Belgesi 

Ø İhracat Sayılan Satış ve Teslimler için Verilen Dahilde İşleme İzin Belgesi

Ø  Döviz Kaz. Hiz. ve Faaliyetler ile İhr. Say. Sat. ve Tes. için Verilen Vergi Resim Harç İstisna Belgesi

Ø Uygulama Alanları ve ithalat, ihracat İşlemleri, Vergi, resim, harç İstisna uygulanması

Ø Belge Kapsamı Kredi Uygulamaları

ü Döviz Kredileri

ü TL Kredileri

Ø Belge Taahhütlerinin Kapatılması

 7-AKREDİTİF UYGULAMALARI VE ICC 600 SAYILI BROŞÜR

  SÜRE 2 gün

 AMAÇ; Akreditif ödeme şekli detayları ve türleri ile birlikte, akreditifler ilişkin birörnek usuller ve uygulama 2007 versiyonu  ICC yayın no.600 sayılı broşürün 39 maddesi örnek ve açıklamalarla anlatılmak suretiyle işlemlerinin mevzuatlara ve uluslararası kurallara uygun olarak yapılması, amaçlanmaktadır.

 ODAK NOKTALARI

#Kambiyo Mevzuatı ve Uluslararası kurallara hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarına uyum sağlama

KATILIMCILAR; Pazarlama ve operasyon yönetmenleri, yönetmen yardımcıları, yetkililer ve diğer çalışanlar katılımda bulunabilirler.

ı- Akreditifte Yer Alan Taraflar

Iı- Akreditif Türleri  

Iıı -Akreditiflerde  Vade, Kullanım Yöntemleri Ve İbraz

Iv-  Akreditif Aşamaları

V-  Açılış Ve Kullandırma Biçimi Yönünden Akreditifler

Vı- Akreditif Koşullarında Değişiklik Yapılması

VII-ICC 600 sayılı broşür

 8-TEMEL KAMBİYO BİLGİLERİ

 SÜRE 2 gün

AMAÇ ; Bu seminer ile  Bankalardaki yapılan kambiyo işlemleri hakkında katılımcıları genel olarak bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

 KATILIMCILAR; Bankacılık kariyerine yeni başlamış , iş öncesi üniversitede bankacılık temel formasyonunu  alamamış ya da almış olduğu bilgilerini tazelemek isteyen ve sadece belirli konularda tecrübesi olup bankacılığın diğer alanlarında da bilgilenmek amacındaki çeşitli servislerde çalışan kişilere yöneliktir.

 İÇERİK 

·         Kambiyo işlemlerine ilişkin Mevzuat

-          32 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararın konusu ,   

·         Döviz Alım/Satım Belgeleri

·         Efektif Alım işlemleri

·         Dövizli çekler

-          Çeklerin tahsile alınması ,çeklerin iştira edilmesine ilişkin kavramlar

-          Traveller’s Cheque Alım İşlemleri

-          Dövizli Banka çeki Alım işlemleri

-          Dövizli şahıs Çeki Alım işlemleri 

·         Döviz Tevdiat hesapları

·         Yurt Dışı havale işlemleri

·         Görünmeyen işlemlere ilişkin esaslar

·         Dış Ticaret İşlemleri

-          İthalat, fiili ithal  nedir,kimler ithalat işlemi yapabilir?

-          İhracat , ihracatçı, fiili ihracat  nedir?

-          Sermaye Hareketleri,

-          Görünmeyen İşlemler

 9-DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

     SÜRE 3 gün

    AMAÇ; Seminerde dış ticaret ve kambiyo işlemlerinin mevzuatlara ve uluslararası kurallara uygun olarak yapılması, uygulamadaki püf noktaların belirtilmesi ve hataların asgariye indirilmesi amaçlanmaktadır.

 ODAK NOKTALARI

#Kambiyo Mevzuatı ve Uluslararası kurallara hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarına uyum sağlama

 KATILIMCILAR; Pazarlama ve operasyon yönetmenleri, yönetmen yardımcıları, yetkililer ve diğer çalışanlar katılımda bulunabilirler.

A- DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

    1-Dış Ticaret Teknikleri ( ICC 600,ICC 522 sy broşür)

    2-Teslim Şekilleri ( Incoterms)

    3-Belgeler

B- KAMBİYO MEVZUATI

    1- 32 Sayılı Karar

    2-İhracat Mevzuatı

    3-İthalat Mevzuatı

C-DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI

    1- Döviz Kredileri

    2- Yurt dışı garanti mektupları ve kontrgarantiler  

    3-  ECA kredileri (Hermes,Coface, Sace, GSM-102)

D-TEŞVİK MEVZUATI

 10-YURT DIŞINA YAPILAN SERBEST TRANSFER VE GÖRÜNMEYEN  İŞLEMLERE İLİŞKİN WORKSHOP

 SÜRE 2 gün

 

Alan1

08/05/2019 11:43

Diğer Haberler