"ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ " KİTAP BİRUNİ YAYINLARINDAN ÇIKTI

BİRUNİ YAYINLARINDAN ÇIKAN ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ KİTABIMIZ ÇIKTI

Zaman, kâinattaki tüm cisimlerin hareketleri esnasında birbirlerine göre konum değişikliğinin olması için geçen süre olarak tanımlanabilir. Genelde insanlar, zamanı, kendilerini etkileyen güneş sistemindeki gök cisimlerinin hareketlerine göre algılarlar.

Zaman; fiziksel, biyolojik ve psikolojik olarak üçe ayrılabilir. Tabiî buna bir de yönetsel zamanı eklemek gerekir.

Birçok insan değeri ölçülemeyen zamanı tesadüfler ve şans faktörleriyle birlikte kullanmaktadır. Bir bireyin, toplumun, örgütün vb. kurumların hangi meslekten olursa olsun, başarılı olmasında zaman anlayışının büyük rolü vardır.

Başarılı olmak için, tasarruf edilemeyen, sadece tüketilip kaybedilen ve geri getirilmesi mümkün olmayan zamanın etkili ve verimli kullanılması gerekmektedir. Bu gereklilik “zaman yönetimi” kavramını ortaya çıkarmıştır.

Zaman yönetimi, zaman içerisinde kendimizi meşgul ettiğimiz faaliyetlerin yönetimi ve zamanı başarılı bir şekilde etkinlik dilimlerine bölmektir.

ZAMANI YÖNETMEYE KALKMAYIN, SİZ ZAMANA GÖRE KENDİNİZİ AYARLAYIN 

Alan1

10/04/2019 21:16

Diğer Haberler