KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUZ


 “KURUMSAL İLETİŞİM DİREÖTÖRLÜĞÜ” İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUZ

Eski Anadolu Ajansı Genel Müdür, yeni şafak gazetesi Yazarı Kemal Öztürk Koordinatörlüğünde, kurumsal itibarı; şirket içinde ve dışında iletişim yoluyla yönetmekten sorumlu olacak KURUMSAL İLETİŞİM DEPARTMANI kurulmasında danışmanlık hizmeti veriyoruz
Kurum İletişimi Departmanı; kurumsal itibarı şirket içinde ve dışında iletişim yoluyla yönetmekten sorumludur. Bütünleşik Pazarlama İletişimi veya Stratejik İletişim Yönetimi ol

Kurumsal iletişim ne değildir?: Kurumsal iletişim bildiğimiz Halkla İlişkiler değildir, halkla ilişkiler projesi uygulamalarından öte bir faaliyettir. Literatürde ve iletişim fakültelerinde hala Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı’na bağlı bir birim olsa da onun üstünde bir konuma sahiptir.


Kurumsal iletişim, kendi içinde 3’e ayrılır. Bunlar; 

Yönetim iletişimi      ; kurumun üst düzey yöneticilerinin katılımıyla sağlanırken

pazarlama iletişimi   ; şirketin ürettiği mal veya hizmetin satılması ile ilgilenir.

Örgüt içi iletişim       ; çalışanlara ve paydaşlara dönük olarak geliştirilir ve kurumsal iletişimin en geniş kapsamlı alt unsurudur.


Örgüt İçi iletişim kendi içinde; 

Kurum İçi İletişim

Kurumsal Reklam İletişimi

Yatırımcı İlişkileri

Çevre İlişkileri ve

Halkla İlişkiler olarak ayrılır.

Alan1

07/08/2018 16:45

Diğer Haberler