Kurum kültürü ve Aidiyet Bilinci


Etkili  İletişim  Becerileri,  Hasta  ve  Hasta  yakınları  ile  İletişim,   Stres  ve  Öfke  Kontrolü,   Ekip  Çalışması  ve  Motivasyon

Alan1

05/07/2018 Perşembe

Diğer Haberler