Uzm. EMRE ÖZTÜRK

Uzm. EMRE ÖZTÜRK- ŞEHİR PLANCISI

-ARCGİS EĞİTİMİ


Uzm .EMRE ÖZTÜRK ÖZ GEÇMİŞ

1986 yılında Trabzon’da doğdum. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden “Şehir Plancısı” olarak mezun oldum. Aynı yıl “kentlerin daha

modern bir yapıya kavuşmasını sağlayabilmek” amacıyla özel sektörde başladığım iş hayatına

2020 yılı itibariyle ara verdim. Ancak iş hayatında edindiğim bilgi, birikim ve tecrübeleri öğretim

görevlisi olarak Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3. Sınıf

Şehircilik Projesi dersinde öğrencilere aktarmaya devam etmekteyim.

İş hayatı süresince özgün fikirler sunan, bu fikirleri tartıştıran, denenmeyeni deneyen, teorik ve

pratik bilgiyi harmanlayan, mesleki etik kuralları ve ilkelerine bağlı idealist bir şehir plancısı olarak

“Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Araştırmalar”, “Kentsel Dönüşüm Uygulamaları“, “Üst ve Alt Ölçek

İmar Planları“, “Coğrafi Bilgi Sistemi Çözümleri“ ve “Akıllı Şehircilik Uygulamaları“ üst başlıklarına

sahip birçok projede koordinatör olarak yer aldığımı bilgilerinize sunarım.